Anläggningsarbeten & Sjöentreprenad i göteborg

MLB

MLB

Magnus Lundström Bygg startades 1998 och är ett entreprenad- och anläggningsföretag i
Göteborg med inriktning på sjöentreprenad och anläggningsarbeten längs med kusten.

Vi vänder oss till både företag och
privatpersoner.

MLB

Anläggning

I huvudsak utför vi anläggningsarbeten inom grundläggning, platsgjuten betong och armering.

Vi utför broreparationer, nybyggnationer av mindre broar, borrning och pålningsarbeten.

MLB

Sjöentreprenad

Magnus Lundström Bygg erbjuder byggnation och renovering av t.ex. bryggor och kajer längs hela Västkusten, samt i vattendrag i Västsverige.