Byggnation & renovering av bryggor & betongkajer

Med vår arbetspråm och bogserbåt utför vi diverse sjöentreprenader. Arbetspråmen och bogserbåten transporterar vi med lastbil, vilket innebär att vi kan utföra arbeten längs hela Västkusten och även i vattendrag inne i landet. Exempel på tjänster vi utför:

  • Byggnation och renovering av bryggor
  • Byggnation av betongkajer
  • Pålningsarbete